Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2011

mynameisred
(radosna 6)
Reposted fromlychnis lychnis
mynameisred
mynameisred
Reposted frommayamar mayamar viaasdrfg asdrfg
mynameisred
Chcę zrozumienia. Nawet jeśli jestem do bólu inna, wyklęta, pogardzona, szokująca, perwersyjna i pierwsza w kolejce do spalenia na stosie.
— Janusz Leon Wiśniewski, "Los powtórzony"
Reposted frommadeliine madeliine viaasdrfg asdrfg
mynameisred
8957 636a
Reposted fromretaliate retaliate viaasdrfg asdrfg
mynameisred
1896 a012
Reposted frominezol inezol viaasdrfg asdrfg
mynameisred
Reposted fromottopilotto ottopilotto viaasdrfg asdrfg
1644 c210
Reposted fromsnyder snyder viawhnquote whnquote
mynameisred
Przez całe życie ludzie mi się zwierzali. I przez całe życie rola ta mi pochlebiała - byłam wdzięczna za ten dreszcz, gdy człowiek czuje sie ważny, bo wie, ze otrzymuje informacje jako jedyny. Ostatnio jednak coraz częściej czuję rodzaj znużonego oburzenia. Dlaczego, pytam w myślach, dlaczego mówicie te wszystkie rzeczy właśnie mnie? Ludzie mi sie zwierzają, bo są pewni, ze ich sekrety będą u mnie bezpieczne. Wydaje im sie, ze moja osoba nie ma związku ze światem, w którym żyją, czyli normalną rzeczywistością. Jestem dla nich bezpieczna jak rozbrojona bomba. A po drugie - liczba sekretów, jakie otrzymuje w darze, jest odwrotnie proporcjonalna do tych, które ludzie spodziewaja sie usyszeć ode mnie. Powierzanie mi tajemnic nie przybliża mnie do żadnej grupy, ani też nie dodaje mi znaczenia. Jest raczej kolejnym dowodem na to, ze dla nikogo sie nie liczę
Reposted frommizuki-uke mizuki-uke viawhnquote whnquote
mynameisred
1867 8662
Reposted from18alexa18 18alexa18 viasober sober
mynameisred
7915 fc2c
Reposted fromstmi stmi viasober sober
mynameisred
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viawhnquote whnquote
mynameisred
4771 6509
Reposted fromwombinka wombinka viasober sober
mynameisred
2733 6f35 500
mistrz świetlicki. 
Reposted frometa eta viawhnquote whnquote
mynameisred
Człowiek, który wydrapał słowo HUJ na ścianie, 
przecież jest lepszym poetą od ciebie 
- w rozpiętej i rozdartej aż do krwi koszuli, 
pali wietnamskie papierosy, z braku innych w kiosku, 
śmierdzi tym samym potem, co i ty, ukryty 
za swoim biurkiem, ty - pielęgnujący 
drobnomieszczańskie cnoty, idealny wzorku, 
wkomponowany we wszechświat, ty symetrio, ty... 
Człowiek, który wydrapał słowo HUJ na ścianie, 
gwiżdże - i w jednej chwili należy do niego 
wszystko, o co zabiegasz w swych krągłych petycjach. 
— Świetlicki - wstaję, adekwatnie i ten sam instrumental w tle
Reposted fromwhnquote whnquote
mynameisred
6427 7636
Reposted fromjajeczko jajeczko viawhnquote whnquote
mynameisred
8847 c178
Reposted fromSuzi Suzi viawhnquote whnquote
mynameisred
4307 b462 500
jak zabić morsa
mynameisred
9501 dad8
też mam takiego rycerza (;
Reposted frommoje-zycie moje-zycie
mynameisred
9586 7be9
Reposted fromnoobmaRe noobmaRe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl